Homeopati

Vi ska alltså försöka hitta ett läkemedel som i rå form (opotenserad) kan skapa samma symtom som du vill bli av med. Vi jobbar utefter likhetslagen att liknande botar liknande.

Inom homeopatin ses människan ur ett holistiskt perspektiv, dvs. en helhetssyn. Man beaktar människans mentala/själsliga tillstånd, det känslomässiga/psykiska och det fysiska tillståndet för att få en så stor och rättvisande bild som möjligt.

En helhetsbehandling bygger på att människan själv med hjälp av homeopatiska läkemedel mobiliserar läkandet. Symptomen är endast ett uttryck för organismens försök till att bota sig själv. För oss homeopater är det en självklarhet och det känns roligt att homeopatin växer även i Sverige när hela vår omvärld använder sig av denna läkemedelsform.

Även djur kan behandlas framgångsrikt med homeopatisk terapi.
Läkemedlen kommer från växt-, djur- eller mineralriket. De är potenserade, vilket innebär att ett ämne späds ut i flera omgångar och skakas enligt en speciell princip.

För att ta reda på läkemedlets symtom prövas det på friska människor. Symtomen nedtecknas och systematiseras. Organismen manifesterar sin sjukdom genom symtom. Det homeopatiska medlets uppgift är att eliminera dessa symtom genom att välja det mest lika medlet.

Enligt WHO är det den snabbast växande medicinska behandlingsformen efter skolmedicinen. 

Är du nyfiken på homeopati och vill höra lite mer är du välkommen till att besöka eller maila mig för att få information.

Mail: Jeanette.helmer78@gmail.com

Scroll to Top